Stichting

StartSolutions

Stichting StartSolutions

 

Doelstellingen van Stichting StartSolutions

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de lokale uitwisseling tussen buurtbewoners en vluchtelingen, statushouders, immigranten, expats en overige nieuwkomers in Amstelveen en omstreken en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: 

Door het organiseren van huisvesting, ontmoetingsplekken, taallessen, cursussen, dialogen en start-ups die gericht zijn op integratie.

Daarnaast wil de stichting inspireren en de publieke opinie in positieve zin beïnvloeden door haar kennis, ervaringen en inzichten te delen.

De activiteiten komen tot stand in samenwerking tussen buurtbewoners en vluchtelingen, statushouders, immigranten, expats en overige nieuwkomers in Amstelveen en omstreken en zijn gericht op de vorming van netwerken waarin deze partijen participeren.

De activiteiten zijn erop gericht dat vluchtelingen stappen zetten op weg naar een volwaardige positie in de Nederlandse maatschappij en bemiddelen en leiden naar zelfstandig inkomen en niet afhankelijk zijn van een uitkering .

Door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend.

StartSolutions

Help StartSolutions en doneer een bedrag?

 

Amount