Op 1 september 2020 heeft het college van B&W van de gemeente Amstelveen, directeur Amstelveen Sport Heleen van Ketwich Verschuur, Johan Zandstra directeur Procurement namens Air France-KLM zich door het bestuur van Stichting StartSolutions laten informeren over de huidige ontwikkelingen binnen de Syrische gemeenschap en in het verlengde daarvan alle inburgeraars in de regio Amstelveen.

Versterkt door de Covid-19 ontwikkelingen is er momenteel sprake van sociale isolatie binnen de gemeenschap van inburgeraars.

Stichting StartSolutions ontwikkelt diverse activiteiten om sociale isolatie te verminderen.

Stichting StartSolutions maakt op pragmatische wijze verbinding met bestaande initiatieven en organisaties en biedt ondersteuning als er een (complexe) hulpvraag is die onbeantwoord is/blijft.

Het college van B&W is onder de indruk van de oplossingsgerichtheid van Stichting StartSolutions en nodigt het bestuur van de stichting uit om zitting te nemen in de adviescommissie voor het sociale beleid van de gemeente welke in 2021 van kracht wordt.

Met de aanwezige wethouders worden separate vervolgafspraken gemaakt om een aantal onderwerpen verder te verdiepen.

Samen met Amstelveen Sport worden initiatieven ontwikkeld om inburgeraars te leiden naar het gaan beoefenen van sportactiviteiten.

Air France-KLM wil ondersteuning verlenen in het creëren van randvoorwaarden om de initiatieven van Stichting StartSolutions mogelijk te maken.

De uitstekende lunch was, onder de bezielende leiding van Norma Elkwwas, verzorgd door Adam’s catering.