Amstelveen heeft z’n beste beentje voor gezet tijdens de Nationale Sportweek. Alle activiteiten zaten nagenoeg vol. “Dat zegt wat over het goede sportklimaat in Amstelveen”, vindt wethouder Rob Ellermeijer.

“In totaal hebben zo’n vijfhonderd Amstelveners deelgenomen aan de activiteiten”, zegt directeur van AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. “Daarnaast deden alle Amstelveense basisscholen mee met een gezamenlijk thema ‘Verboden te zitten!’.”

Bezoek voorzitter NOC*NSF
In het kader van de Nationale Sportweek bracht de voorzitter van NOC*NSF Anneke van Zanen vrijdag een bezoek aan Amstelveen. Ze werd samen met sportambassadeur Olga Commandeur ontvangen in de Ben Goudsmithal voor een presentatie en rondleiding door AmstelveenSport. Aansluitend was er een lunch verzorgd door Start Solutions. Deze stichting bevordert integratie van nieuwkomers in Amstelveen en organiseert (sport)activiteiten om isolement tegen te gaan.