Sport verbindt nieuwkomers met Amstelveen

Amstelveen Sport is een nieuw initiatief gestart met de Stichting StartSolutions die beide partijen voordelen biedt. Het college van B en W bracht op dinsdag 1 september 2020 een werkbezoek aan het bestuur van de stichting met onder andere voorzitter Bert Heeren en de directeur van Amstelveen Sport, Heleen van Ketwich Verschuur.

De stichting bevordert integratie van nieuwkomers in Amstelveen en organiseert (sport)activiteiten om isolement tegen te gaan. Zij organiseren dit in de Ben Goudsmithal waarbij zij tevens het beheer van de sportkantine op zich hebben genomen.

StartSolutions is ontstaan door nieuwkomers zelf. De eerste periode dat nieuwkomers in Nederland zijn, worden ze geholpen door Vluchtelingenwerk. Na die tijd zijn ze op zichzelf aangewezen en lopen ze vaak tegen dingen aan zoals het invullen van formulieren, het goed eigen worden van de Nederlandse taal, het vinden van sociale contacten om isolement tegen te gaan en meer van dat soort zaken.

De samenwerking van de stichting met Amstelveen Sport is een win-winsituatie. De stichting kan activiteiten ontplooien voor nieuwkomers zoals taalcursussen, sportactiviteiten. Anderzijds beheert de stichting de sportkantine voor Amstelveen Sport. Zij zorgen voor bezetting achter de bar en verzorgen de catering voor sporters tijdens sportactiviteiten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het college was onder de indruk van het werk van de stichting en de samenwerking met Amstelveen Sport: ”Een mooi initiatief dat nieuwkomers helpt om hun weg in Amstelveen te vinden en daarmee inburgering te bevorderen”. Het college nodigde de stichting dan ook uit om mee te denken met het nieuwe beleid rond inburgering dat dit jaar ontwikkeld gaat worden.